Privacy verklaring

 

Op deze pagina kunt u alles vinden omtrend de omgang van uw gegevens door Insight Doorsnedes.

Om de door Insight Doorsnedes aangeboden diensten te kunnen verlenen zijn er enkele persoonsgegevens nodig. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u op deze pagina lezen waar deze gegevens voor dienen, wie ze in kan zien, hoe ze worden opgeslagen en wat uw rechten zijn omtrend de verzamelde gegevens.

 

Voelt u zich niet prettig bij hoe Insight Doorsnedes met uw gegevens omgaat, dan kunt u ten alle tijde contact met mij opnemen.

 

Bedrijfsgegevens:

 

Insight Doorsnedes is een kleine eenmans onderneming in het vervaardigen van opengewerkte modellen tbv. onder meer educatieve en (re)presentatieve doeleinden.

 

Eigenaar van Insight Doorsnedes is Patrieck Wattel

 

Vestigingsadres Insight Doorsnedes:

 

De Zompe 14

4353 RT Serooskerke (Walcheren)

 

Contactgegevens Insight Doorsnedes:

 

Postadres:

Poolsterstraat 7

4356BV Oostkapelle

 

Telefoon:

06-57563296

 

E-mail:

info@insightdoorsnedes.nl

 

Insight Doorsnedes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer: 54222168

 

Het BTW nummer van Insight Doorsnedes:

NL001752560B09

 

 

Doel van de gegevens:

 

1. Contactgegevens.

Wanneer u Insight Doorsnedes vraagt om een dienst te verlenen, zoals het opmaken van een offerte of het daadwerkelijk vervaardigen van een Doorsnede, zal u gevraagd worden om enkele contactgegevens. Het gaat hierbij om uw naam, bedrijfsnaam, E-mail adres en eventueel uw telefoonnummer.

Voor het verzenden van documenten per post of het verzenden of afleveren van een bestelde doorsnede zal ook om uw adres gegevens gevraagd worden.

 

2. Website analytics.

Wanneer u de website van Insight Doorsnedes bezoekt worden er enkele gegevens verzameld. Deze worden gebruikt om de website te verbeteren en de interesse in de diensten van Insight Doorsnedes te bekijken.

Hiervoor maakt Insight Doorsnedes gebruik van OneStat (onder meer te herkennen aan het OneStat.com icoontje onderaan de pagina's die worden gevolgd).

Denk bij de verzamelde gegevens aan welke pagina's er bezocht worden, de tijd die op elke pagina doorgebracht wordt en welke browser er wordt gebruikt.

Deze gegevens zijn volkomen anoniem en niet te herleiden naar een persoon.

 

 

Ontvangers:

 

Insight Doorsnedes verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering.

Insight Doorsnedes maakt echter wel gebruik van de diensten van externe partijen.

 

1. Webhosting: PC Extreme.

De website van Insight Doorsnedes wordt gehost bij PC Extreme. Gegevens die u eventueel achterlaat op de website van Insight Doorsnedes zijn op de servers van PC Extreme opgeslagen.

 

2. E-mail: PC Extreme.

Insight Doorsnedes maakt ook gebruik van de E-mail diensten van PC Extreme. E-mail die u aan Insight Doorsnedes verstuurt worden opgeslagen op de servers van PC Extreme.

 

3. Web Analytics: OneStat.com

Via de website analytics gegevens van OneStat wordt het bezoek aan de Insight Doorsnedes website bijgehouden. De gegevens die verzameld worden kunnen niet gelinkt worden aan uw persoonlijke gegevens, de verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van OneStat.com

 

Opslagperiode:

 

De door Insight Doorsnedes verzamelde gegevens worden voor langere tijd bewaard tbv de bedrijfsvoering, maar niet langer dan wettelijk gezien noodzakelijk.

 

1. E-mails.

Wanneer u een E-mail verstuurt naar Insight Doorsnedes worden de E-mails bewaard op de mailserver. Deze E-mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

 

2. Website analytics

De gegevens die verzameld worden via OneStat zijn volledig anoniem en dus niet gelinkt aan uw naam, bedrijf of E-mailadres. De verzamelde gegevens worden tot maximaal 2 jaar terug opgeslagen.

 

3. Fysieke kopieën

Fysieke kopieën en afdrukken die gemaakt worden voor de bedrijfsadministratie worden naar voorschrift van de belastingdienst maximaal 7 jaar bewaard.

 

 

Beveiliging:

 

Van de persoonsgegevens zoals vermeld op facturen en offertes worden fysieke afdrukken gemaakt voor de bedrijfsadministratie.

Deze bedrijfsadministratie wordt bewaard op één afgesloten locatie en is enkel toegankelijk voor de bedrijfsleider.

 

De opgeslagen digitale informatie zoals omschreven bij bovengenoemde externe partijen zijn allen beveiligd met een uniek wachtwoord.

Ook de apparaten die toegang geven tot de persoonlijke gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarmee persoonlijke gegevens worden behandeld zijn bovendien allen voorzien van de laatste anti-virus en beveiligingssoftware.

 

 

Uw rechten:

 

 1. Recht op inzage: U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Insight Doorsnedes vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Insight Doorsnedes. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
   
 2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectifieren door Insight Doorsnedes.
   
 3. Recht op wissen van gegevens: Wilt u dat uw gegevens niet langer bij Insight Doorsnedes vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen.
   
 4. Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij CAR opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst. Dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Insight Doorsnedes al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
   
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Insight Doorsnedes uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens stop te laten zetten. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@insightdoorsnedes.nl Het streven is om binnen een week te reageren.
   
 6. Recht op het indienen van een klacht: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vindt dat Insight Doorsnedes niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Plichten:

 

Insight Doorsnedes verwerkt persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden! De gegevens die u aan moet leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het leveren van de producten of diensten van Insight Doorsnedes.

 Als deze gegevens niet door u worden verstrekt, kan Insight Doorsnedes haar diensten of producten niet aanbieden.

 

Mocht het om welke reden dan ook nodig zijn om uw gegevens toch met een andere partij dan in het voorgaande genoemd te moeten delen, dan zal hier altijd eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

 Insight Doorsnedes houdt zich het recht voor om gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer Insight Doorsnedes dit gerechtvaardigd ziet in het kader van een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom en veiligheid van Insight Doorsnedes te beschermen.

Uiteraard zullen wij daarbij altijd uw privacy zoveel mogelijk respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Insight Doorsnedes via de onderstaande en op de contact pagina opgegeven contactgegevens.

 

 

Telefoon: 06-57563296 | E-mail: info@insightdoorsnedes.nl | KvK-nummer: 54222168